‘AHO PULELULU, 17 ‘O SUNE 2015
6:00PM
FALE ALEA ‘O TONGA
1. LOTU
2. TALI UI
3. ME’A ‘A E ‘EIKI SEA ‘O E FALE ALEA
4. KOMITI KAKATO
4.1 LAO FAKAANGAANGA KE FAKAHU ATU ʻA E PAʻANGA KI HE NGAAHI NGAUE ʻA E PULEʻANGA 2015/2016 (LAO FAKAANGAANGA FIKA 3/2015); FAKAMATALA PATISETI 2015/2016; FAʻUNGA PALANI LANGA FAKALAKALAKA ʻA TONGA 2015-2025; PALANI FAKAPOTUNGAUE 2015/2016
Hoko atu ʻa e femeʻaʻaki.
Vouti 17 – Potungaue Ngaahi Ngaue Fakalotofonua
Meʻa ʻa e Fakafofonga Fika 13 fekauʻaki mo e vahenga ʻo e kau Pule Fakavahe mo e kau ʻOfisakolo ke hiki ke hoa mo honau fatongia (fekauʻaki eni mo e konga ʻo e Tohi Tangi Fika 4). Tali mei he Minisita Tanaki Paʻanga Hu Mai mo e Minisita Ngaahi Ngaue Fakalotofonua ko e vahenga ko eni ʻoku ʻi he malumalu ʻo e Maʻu Mafai Vahenga pea ʻoku nau kei ngaue kiai. Kuo ʻosi vaheʻi ʻa e silini kiai kapau ʻe fiemaʻu ke fakalelei honau vahenga. Meʻa ʻa e Minisita Ngaahi Ngaue Lalahi fekauʻaki mo e fili fakataʻu 4 ʻe lava ke toki fakahu ha kole ki he Kapineti ke fai hano vakaiʻi.
Kole ʻa e Fakafofonga Fika 12 naʻa ʻiai ha toenga paʻanga he vouti ke tokoni ki he ngaue ki he ʻakapulu faka-ʻAmelika.
Kole ʻa e Fakafofonga Nopele ʻEua ke ʻoatu ʻa e polokalama ako ki he ʻakapulu faka-ʻAmelika ke fakakau atu ki he polokalama ako ʻa e Potungaue Ako. Fekauʻaki mo e Polokalama 8 fekauʻaki mo e Kakai Fefine mo e totonu ʻa e tangata pe ʻoku tonu pe ʻene hu mai he vouti ko eni he ko e meʻa fakapolitikale ia. Tali ʻa e Palemia ko e meʻa fakamamani lahi ia ʻo fakafou mai he UN. Fokotuʻu mai ʻe he Minisita Tanaki Paʻanga Hu Mai ke toʻo ā ʻa e “and Human Rights” ia mei he hingoa ʻo e polokalama 8.
Fokotuʻu ʻe he Fakafofonga Nopele ʻEua ke tali kotoa ʻa e toenga ʻo e ngaahi vouti.
Tali ʻa e vouti 17, 20, 21, 22, 23, teʻeki paloti, toki paloti fakaʻangataha.
Toe pē ʻa e vouti ʻa e Potungaue Ngoue (Vouti 18), Potungaue Ako (Vouti 16), Potungaue Ngaahi Ngaue Lalahi (Vouti 19) ke aleaʻi.
VOUTI 18 – POTUNGAUE NGOUE, MEʻATOKONI, NGAAHI VAO ʻAKAU MO E TOUTAI
Meʻa ʻa e Minisita Ngoue ʻo fakamaʻalaʻala ʻa e vouti pea hoko atu ʻa e femeʻaʻaki.
Tali ʻa e vouti 18, teʻeki paloti, toki paloti fakaʻangataha.
VOUTI 16 – POTUNGAUE AKO MO E AKO NGAUE
Meʻa ʻa e Palemia (Minisita Ako) ʻo fakamaʻalaʻala ʻa e vouti pea hoko atu ʻa e femeʻaʻaki.
Tali ʻa e vouti 16, teʻeki paloti, toki paloti fakaʻangataha.
FALE ALEA (11:55PM)

Go to top