‘AHO TUʻAPULELULU, 18 ‘O SUNE 2015
10:00AM
FALE ALEA ‘O TONGA
1. LOTU
2. TALI UI
3. ME’A ‘A E ‘EIKI SEA ‘O E FALE ALEA
4. KOMITI KAKATO
4.1 LAO FAKAANGAANGA KE FAKAHU ATU ʻA E PAʻANGA KI HE NGAAHI NGAUE ʻA E PULEʻANGA 2015/2016 (LAO FAKAANGAANGA FIKA 3/2015); FAKAMATALA PATISETI 2015/2016; FAʻUNGA PALANI LANGA FAKALAKALAKA ʻA TONGA 2015-2025; PALANI FAKAPOTUNGAUE 2015/2016
Hoko atu ʻa e femeʻaʻaki.
Vouti 19 – Potungaue Ngaahi Ngaue Lalahi
Meʻa ʻa e Minisita Ngaahi Ngaue Lalahi ʻo fakamaʻalaʻala ʻa e patiseti pea hoko atu e femeʻaʻaki.
Meʻa ʻa e Fakafofonga Fika 4 ʻo tokanga ki he ngaahi hala ke ngaueʻaki ʻe he kakai he taimi ha fakatamaki fakaenatula hange ko ha sunami. ʻIai mo e tokanga hange ʻoku ʻikai ʻasi ha hala foʻou ia ʻi Tongatapu 4 he mape ko eni. Tali ʻa e Minisita ʻoku ʻiai a e ngaahi peesi kehe he mape ʻoku teʻeki ke paaki mai pea ʻoku kau ai e mape ʻoku ʻasi ai ngaahi hala ki Tongatapu 4. Hoko atu e Fakafofonga fekauʻaki mo e fanga kiʻi pou he hala tahi mo e kole ki he puleʻanga pe ʻe lava ke fakakakato mai ʻa e fanga kiʻi pou koia kimuʻa he katoanga hilifaki Kalauni. Tali mei he puleʻanga ʻe fai e ngaue kiai fakataha mo e Fakafofonga.
Meʻa ʻa e Fakafofonga Fika 9 ʻo fokotuʻu ha papa he ngaahi feituʻu fakapuleʻanga ʻo tohi ai e tapu ʻa e fakaveve mo e longoaʻa kae pehe ki he moʻua/tautea kiai, pea ʻai kiai ha spot fines, kae lava ke tuʻuloa ʻa e fakaʻofoʻofa hotau fonua. Tali ki ai Minisita Ngaahi Ngaue Lalaho ko e palani ngaue ʻa e potungaue Takimamata ʻoku ʻiai ʻa e palani ai ki he ngaahi papa ʻe 30 pea ʻoku fakalea fakaʻaiʻai ke tauhi ʻa e fonua ke maʻa.
Meʻa ʻa e Fakafofonga Nopele ʻEua ʻo tokanga naʻa ʻikai maʻu ʻa e paʻanga ko eni ʻoku fai kiai ʻa e palani ʻa e vouti ko eni.
FALE ALEA (3PM)
TOLOI ʻA E FALE ALEA KI HE 6PM.

Go to top