‘AHO TUSITE, 23 ‘O SUNE 2015
10:00AM
FALE ALEA ‘O TONGA
1. LOTU
2. TALI UI
3. ME’A ‘A E ‘EIKI SEA LEʻOLEʻO ‘O E FALE ALEA
Meʻa ʻa e ʻEiki Sea Leʻoleʻo ʻo fakamaloʻia ʻa e ngaue kuo lava.
Fili ʻe he ʻEiki Sea Leʻoleʻo ʻa e Fakafofonga Nopele Fika 2 Haʻapai ke meʻa mai ʻo Sea Komiti Kakato Leʻoleʻo he ʻoku poaki tengetange mai ʻa e Sea Komiti Kakato.
4. KOMITI KAKATO
4.1 LAO FAKAANGAANGA FIKA 04/2015: LAO (FAKATONUTONU) KI HE NGAUE FAKAPULEʻANGA 2015 & TOHI MEI HE ʻEIKI PALEMIA FEKAUʻAKI MO E POTUNGAUE TAKI MAMATA
PALOTI ʻO TALI ʻIKAI HA TOE FAKATONUTONU. 13/0.
4.2 LAO FAKAANGAANGA FIKA 05/2015: LAO FAKAANGAANGA KI HE ʻINASI FAKAPULEʻANGA ʻI HE FETONGI PAʻANGA MULI 2015
Kole ʻa e Fakafofonga Fika 15 pe ʻe lava ke ʻai ha totongi tupu pehe ni ke puleʻi ʻaki ʻa e interest he ʻu no, ke fakasiʻisiʻi. Hokohoko atu ʻa e femeʻaʻaki.
Femeʻaʻaki pe ʻe lava ke taʻofi ʻa e sipoti ia kapau ʻoku hoko ke ongoongosia ai ʻa e fonua. Meʻa ʻa e Minisita Ngaahi Ngaue Fakalotofonua ʻo poupou ke fai pe ʻa e sipoti ʻi Tonga ni.
PALOTI ʻO TALI ʻO ʻIKAI HA TOE FAKATONUTONU. 18/1.
4.3 TOTONGI ʻE HE PULEʻANGA ʻA E PAʻANGA KI HE MAKASINI FORBES
Meʻa ʻa e Minisita Paʻanga ʻo fakamahino ʻoku teʻeki ke totongi ha seniti ia kihe kautaha ko eni. ʻOku kei fai ʻa e ngaue ke fakapapauʻi ʻa e terms and conditions ʻo e alea ko eni kae toki fai ha totongi. Naʻe taumuʻa pe ke fakaʻekeʻeke ʻa e Palemia pea tokoni pe ki hono tuʻuaki ʻa e Takimamata ʻi Tonga ni.
Kole mei he faakfofonga Nopele Niua ke ʻomai ha tatau e aleapau. Tali mei he Minisita Paʻanga ʻe toki lipooti mai eni ia he Lipooti Fakataʻu ʻa e Potungaue Takimamata kapau ʻe fai ha totongi. Kole ke tuku mai pe ki he Puleʻanga ke mau ngaue kiai.
Tokanga mei he Fakafofonga Fika 4 ke fakapapauʻi e meʻa ni ko e kautaha FORBES eni.
Tali pe ʻa e tali naʻe fakahoko mai mei he Minisita Paʻanga ʻoku teʻeki fai ha totongi pea ʻoku kei fai ʻa e ngaue ke fakapapauʻi pea toki mahino ai pe ʻe fai ha totongi. Kapau ʻe fai ha totongi ʻe toki lipooti mai ia he lipooti fakataʻu ʻa e Potungaue Takimamata.
FALE ALEA
Lipooti mei he Sea Komiti Kakato.
Lao Fakaangaanga ke fakahu atu ‘a e Pa‘anga ki he Ngaahi Ngaue ‘a e Pule‘anga 2015/2016 (Lao Fika 3/2015). Naʻe tali ʻo ʻikai ha toe fakatonutonu ki he Patiseti Fakaangaanga pea naʻe ʻiai ʻa e ngaahi fakatonutonu ki he Fakamatala Patiseti.
Lao Fakaangaanga Fika 04/2015: LAO (FAKATONUTONU) KI HE NGAUE FAKAPULEʻANGA 2015. Naʻe tali ʻo ʻikai ha toe fakatonutonu.
Tohi ʻa e ʻEiki Palemia fekauʻaki mo e Potungaue Taki Mamata. Naʻe tali ʻo ʻikai ha toe fakatonutonu.
Lao Fakaangaanga Fika 05/2015: LAO FAKAANGAANGA KI HE ʻINASI FAKAPULEʻANGA ʻI HE FETONGI PAʻANGA MULI. Naʻe tali ʻo ʻikai ha toe fakatonutonu.
Palani Fakaangaanga Fakata‘u ‘a e ‘Ofisi ‘Atita Tonga 2015/2016. Naʻe Tali ʻo ʻikai Ha Toe Fakatonutonu.
Lipooti Fika 04/2015: Komiti Tu‘uma‘u ki he Ngaahi Totonu ‘a e Fale Alea
• Tohi Tangi Fika 3/2015 (Fekauʻaki mo e monuʻia vahenga ki he kau toulekeleka)
Tali Ke Tuku Pe ʻi He Founga Ngaue Lolotonga ʻo Hange Ko E Fokotuʻu Mai Mei He Minisita Paʻanga
• Tohi Tangi Fika 4/2015 (Fekauʻaki mo e vahenga ʻo e kau Pule Fakavahe mo e kau ʻOfisakolo mo ʻai haʻanau pension)
Tali Ke Tuku Atu Ki He Puleʻanga Mo e Maʻu Mafai Vahenga Ke Nau Ngaue Ki Ai
• Tohi Tangi Fika 6/2015 (Fekauʻaki mo e kautaha uta hina ʻoku fiemaʻu ke fakaʻatā ke kau atu ki he paʻanga nō ngoue ʻa e puleʻanga)
Tali Ke Fakatokangaʻi ʻa E Tali Mei He Minisita Paʻanga Kuo ʻosi Fai ʻa e Femahinoʻaki Mo e Kautaha Uta Hina Ko eni Fekauʻaki Mo E Meʻa Ni - Uta Hina Mo E Paʻanga No Ngoue
• Tohi Tangi Fika 8/2015 (Fekauʻaki mo e fiemaʻu ha misini dialysis)
Tali Ke Tuku Atu Ki He Potungaue Moʻuí mo e Puleʻanga Ke Nau Ngaue Ki Ai
Lipooti Fika 05/2015: Komiti Tuʻumaʻu ki he Ngaahi Totonu ʻa e Fale Alea
• Tohi Tangi Fika 9/2015 (Fekauʻaki mo e Paʻanga ke vaheʻi ke tokoni ki he takimamata). Tali Ke Tuku Atu Ki He Puleʻanga Ke Nau Ngaue Ki Ai.
• Tohi Tangi Fika 11/2015 (Fekauʻaki mo e kole ha paʻanga no ki he kakai fefine ʻo Haʻapai). Tali Ke Fakatokangaʻi ʻa E Tali Mei He Minisita Paʻanga ʻoku ʻiai Pe ʻa E Paʻanga ʻoku ʻi He Patiseti ʻe Lava Ke Fai Mei Ai ʻa E No Ko Eni.

Meʻa ʻa e ʻEiki Sea Leʻoleʻo ʻo e Fale Alea fakamalo ki he Sea Komiti Kakato. Fakatokangaʻi ʻe he Fale Alea naʻe tali foki ke ʻoua ʻe tukuhau ʻa e sipi.
Lao Fakaangaanga ke fakahu atu ‘a e Pa‘anga ki he Ngaahi Ngaue ‘a e Pule‘anga 2015/2016 (Lao Fika 3/2015).
PALOTI ʻA E LAU TUʻO UA ʻO E LAO FAKAANGAANGA KO ENI, MO HONO NGAAHI FAKATONUTONU ʻO TALI. 19/0.
LAU TUʻO TOLU ʻA E LAO FAKAANGAANGA NI.
PALOTI ʻA E LAU TUʻO TOLU ʻO E LAO FAKAANGAANGA NI MO HONO NGAAHI FAKATONUTONU ʻO TALI. 19/0.
Lao Fakaangaanga Fika 04/2015: LAO (FAKATONUTONU) KI HE NGAUE FAKAPULEʻANGA 2015
PALOTI ʻA E LAU TUʻO UA ʻO E LAO FAKAANGAANGA KO ENI ʻO TALI. 17/0.
LAU TUʻO TOLU ʻA E LAO FAKAANGAANGA NI.
PALOTI ʻA E LAU TUʻO TOLU ʻO E LAO FAKAANGAANGA NI ʻO TALI. 18/0.
Tali ʻa e Tohi ʻa e ʻEiki Palemia fekauʻaki mo e Potungaue Taki Mamata.
Lao Fakaangaanga Fika 05/2015: LAO FAKAANGAANGA KI HE ʻINASI FAKAPULEʻANGA ʻI HE FETONGI PAʻANGA MULI
PALOTI ʻA E LAU TUʻO UA ʻO E LAO FAKAANGAANGA KO ENI ʻO TALI. 15/1.
LAU TUʻO TOLU ʻA E LAO FAKAANGAANGA NI.
PALOTI ʻA E LAU TUʻO TOLU ʻO E LAO FAKAANGAANGA NI ʻO TALI. 16/1.
Palani Fakaangaanga Fakata‘u ‘a e ‘Ofisi ‘Atita Tonga 2015/2016. PALOTI ʻO TALI. 15/0.
Lipooti Fika 04/2015: Komiti Tu‘uma‘u ki he Ngaahi Totonu ‘a e Fale Alea. PALOTI ʻO TALI FAKATAHA MO E NGAAHI TUʻUTUʻUNI KI HE NGAAHI TOHI TANGI ʻO ANGA PEHE NI [19/0]:
• Tohi Tangi Fika 3/2015 (Fekauʻaki mo e monuʻia vahenga ki he kau toulekeleka)
PALOTI KE Tali Ke Tuku Pe ʻi He Founga Ngaue Lolotonga ʻo Hange Ko E Fokotuʻu Mai Mei He Minisita Paʻanga.
• Tohi Tangi Fika 4/2015 (Fekauʻaki mo e vahenga ʻo e kau Pule Fakavahe mo e kau ʻOfisakolo mo ʻai haʻanau pension). PALOTI KE TALI Tali Ke Tuku Atu Ki He Puleʻanga Mo e Maʻu Mafai Vahenga Ke Nau Ngaue Ki Ai.
• Tohi Tangi Fika 6/2015 (Fekauʻaki mo e kautaha uta hina ʻoku fiemaʻu ke fakaʻatā ke kau atu ki he paʻanga nō ngoue ʻa e puleʻanga). PALOTI KE Tali Ke Fakatokangaʻi ʻa E Tali Mei He Minisita Paʻanga Kuo ʻosi Fai ʻa e Femahinoʻaki Mo e Kautaha Uta Hina Ko eni Fekauʻaki Mo E Meʻa Ni - Uta Hina Mo E Paʻanga No Ngoue.
• Tohi Tangi Fika 8/2015 (Fekauʻaki mo e fiemaʻu ha misini dialysis). PALOTI KE Tali Ke Tuku Atu Ki He Potungaue Moʻuí mo e Puleʻanga Ke Nau Ngaue Ki Ai.


Lipooti Fika 05/2015: Komiti Tuʻumaʻu ki he Ngaahi Totonu ʻa e Fale Alea. PALOTI ʻO TALI FAKATAHA MO E NGAAHI TUʻUTUʻUNI KI HE NGAAHI TOHI TANGI ʻO ANGA PEHE NI [17/0]:
• Tohi Tangi Fika 9/2015 (Fekauʻaki mo e Paʻanga ke vaheʻi ke tokoni ki he takimamata). PALOTI KE Tali Ke Tuku Atu Ki He Puleʻanga Ke Nau Ngaue Ki Ai.
• Tohi Tangi Fika 11/2015 (Fekauʻaki mo e kole ha paʻanga no ki he kakai fefine ʻo Haʻapai). PALOTI KE Tali Ke Fakatokangaʻi ʻa E Tali Mei He Minisita Paʻanga ʻoku ʻiai Pe ʻa E Paʻanga ʻoku ʻi He Patiseti ʻe Lava Ke Fai Mei Ai ʻa E No Ko Eni.

Totongi ʻo e paʻanga ki he Makasini FORBES. Fakatokangaʻi ʻa e tali mei he Minisita Paʻanga ʻoku teʻeki ke totongi ha paʻanga pea ʻoku kei hoko atu e ngaue ʻa e puleʻanga ke fakapapauʻi ʻa e meʻa ni kae toki fai ha sio ki hano totongi.
5. NGAAHI MEʻA MAKEHE:

5.1 Fokotuʻu ʻo e Lakanga ʻAtita Seniale

Lau ʻa e Fokotuʻu.
Fokotuʻu fakatonutonu ki he aleapau ʻa e ʻAtita Seniale mei he Minisita Polisi. (1) fakaloloa taʻu ʻe taha ke liliu ia ki he fakaloloa teemi ʻe taha. (2) toʻo ʻa e setesi fakaʻosi he 2.2.
PALOTI ʻO TALI KE HOKO ʻA SEFITA TANGI KO E ʻATITA SENIALE. TALI MO ʻENE ALEAPAU NGAUE ʻI HONO FAKATONUTONU. 19/0.
5.2 Lipooti Fika 2/2015 Komiti Tuumaʻu ki he Lao. Paloti ʻo tali 15/0.
5.3 Lipooti Fika 6/2015 Komiti Tuʻumaʻu ki he Ngaahi Totonu.
Fakatokangaʻi ʻa e ngaue ki he Code of Conduct. Fehuʻi ʻa e Fakafofonga Nopele Fika 1 Tongatapu pe ʻoku makatuʻunga eni ʻi he ʻulungaanga faka-Tonga pe faka-Pilitania.
Lau ʻa e tohi tangi fika 12/2015 (fekauʻaki mo e kole mei Haʻapai ke fakangofua hono toutaiʻi ʻa e mokohunu ha toe foʻi mahina pe ʻe 4). Fakahoko mei he Minisita Ngoue mo e Toutai ʻe ʻikai lava ke tali e kole ko eni. Hoko atu ʻa e kole ʻa e ongo Fakafofonga Haʻapai. Kole ʻa e Palemia ke tuku atu kenau ngaue kiai. Fakafoki ʻe he Fakafofonga Fika 13 ʻa e fokotuʻu naʻe ʻave ki he puleʻanga fekauʻaki mo e mokohunu.
PALOTI ʻA E FOKOTUʻU ii ʻO E LIPOOTI ʻO TALI. 17/0.
5.4 ʻAʻahi Faka-Fale Alea
ʻE fakahoko aipe ʻa e ʻaʻahi he ʻaho 13 ki he 24 Siulai 2015. ʻE toki tufaki atu ʻe he Kalake ʻa e fakaikiiki ʻo e ngaahi fakataha ʻe fakahoko hili hano fakamahino mei he Houʻeiki Memipa takitaha.
Fakamalo mei he Palemia ki he ngaue kuo fakahoko.
TOLOI ʻA E FALE ALEA TOKI FANONGONONGO (6:05PM).

Go to top