‘Oku ngāue ‘a e pule’anga ki hono fetukutuku ‘a e kāinga Tonga tukuvakā ‘i Fisi ki Nu’usila pea ke toki fakafoki mai mei ai ki Tonga ni.

Ko e me’a ‘eni ‘a e ‘Eiki Palēmia Hon. Pohiva Tu’i’onetoa ki he Fale Alea ‘aneafi.

‘I he’ene me’a ‘oku fai ‘a e fengaue’aki mo e kupu fekau’aki hangē ko e Minisita Mo’ui, Minisita MEIDECC, Minisita Ako, Minisita Pa’anga, Potungaue ki Muli mo e ngaahi va’a ngāue kehe pē ki hono fakakakato ‘a e ngāue ni.

Lolotonga ‘eni na’e fakamalo’ia ‘e he ‘Eiki Tokoni Sea ‘a e Fale Alea Lord Tu’iha’angana ‘a e ngaahi ngāue ‘oku fakahoko ‘e he pule’anga ki he kāinga tukuvakā ‘i Fisi.

‘I he taimi tatau na’e me’a ‘a e Fakafofonga ‘o Vava’u 14 Hon. Saia Piukala ‘o fehu’i pē kohai ‘oku ne totongi ‘a e fakamole ki he kolonitini ‘a e ni’ihi ko ‘eni ‘i Nu’usila.

Na’a ne to e me’a foki ‘o kole ki he pule’anga ke nau totongi ‘a e ngaahi fakamole ko ‘eni koe’uhi na’e ‘osi fakamole lahi ‘a e ni’ihi ko ‘eni hono totongi ‘enau nofo kolonitini ‘i Fisi.

Na’e tali ‘a e ‘Eiki Palēmia ki he fehu’i ko ‘eni ‘one fakahā ai ko e ngaahi fakamole kotoa ko ‘eni ‘oku fua ia ‘e he pule’anga.

‘I he hoko atu ‘a e feme’a’aki ‘i he houa pongipongi ‘aneafi na’e tali ‘e he Fale Alea ‘a e Fakamatala Fakata’u ‘a e Potungāue ki he Ngaahi Pisinisi ‘a e Pule'anga 2019/2020, Fakamatala Fakata’u ‘a e Potungāue Fefakatau’aki mo e Langa Fakalakalaka Faka’ekonomika 2018/2019 mo e 2019/2020.

‘I he houa efiafi na’e tali ai ‘e he Fale Alea ‘a e Fakamatala Fakataʻu ʻa e Potungāue Fakamaauʻanga 2019/2020, Fakamatala Fakataʻu Potungāue Tāmate Afi & Meʻa Fakafokifā ʻa Tonga 2019/2020, Fakamatala Fakataʻu ʻa e Komisoni ʻUhila 2019/2020, Lipooti Fakataʻu ʻa e Potungāue Paʻanga 2019/2020, Fakamatala Fakataʻu ʻOfisi ʻo e ʻAteni Seniale 2018 mo e 2019.

‘I he ngaahi Lipooti ‘A’ahi Faka-Fale Alea na’e tali ai pē mo e Lipooti ‘A’ahi ‘a Tongatapu 2 mo Tongatapu Fika 3.

 

Go to top