‘Oku ‘amanaki ke fakahoko ‘i he Tu’apulelulu mo e Falaite ‘o e uike ni ‘a e Fakataha Talatalanoa ‘a e Komiti Tu’uma’u ‘a e Fale Alea ki he Lao´ mo e ngaahi kulupu kehekehe pehē ki he kakai ‘o e fonua fekau’aki mo e Lao Fakaangaanga ʻa Tonga ki he Sipotí mo e Vaʻingá 2021.

Ko e Fakataha Talatalanoa ko ‘eni ‘oku ‘atā ki he ni’ihi te nau kau mai ke fakahoko mai ha’anau fokotu’u fekau’aki mo e Lao Fakaangaanga.

Ko e polokalama ni ‘e tataki pe ‘e he Komiti Tu’uma’u ‘a e Fale Alea ki he Lao pea ‘e fakahoko pe ‘i he Fale Alea ‘o Tonga ‘i Nuku’alofa.

Na’e ‘osi fakahoko hono fakama’ala’ala ‘a e Lao Fakaangaanga ki he Sipoti mo e Va’inga 2021 ‘i he letio pea faka’atā ai ki he kakai ke ‘omai ‘enau fakakaukau ‘a ia ne laka hake he ngaahi telefoni ‘e uofulu he ‘aho ‘e ua ‘o e felāfoaki ne nau fetu’utaki ki he polokalama.

Ko e lesisita ke kau mai ki he Fakataha ko ‘eni´ ‘e tapuni ia he taimi 4:30pm ‘o e ‘aho ni.

 

Go to top