Kuo tu’utu’uni ‘e he 'Eiki Sea ‘o e Fale Alea ‘o Tonga, Lord Fakafanua, ke fakasi'isi'i 'a e tautea 'o e Fakafofonga Tongatapu 7, Hon. Paula Piveni Piukala, 'a ia na'a ne tu'utu'uni 'i he 'aho 20 Fepueli 2024 ke fakahifo mei hono sea 'i he Fale Alea 'i he 'aho 'e 7.

‘Oku makatu'unga eni 'i he tohi kole fakasi'isi'i tautea mei he Fakafofonga, 'a ia ne tali 'e he 'Eiki Sea koe'uhi pe ke hoko atu e ngaue 'a e Fakafofonga ma'a hono vahenga. 'Ikai ko ia pe, ka kuo tuku atu 'a e fakatokanga mamafa mei he 'Eiki Sea ki he Fakafofonga ke ne fakatokanga'i mo tulitulifua ki ai 'i hono tauhi e ngaahi tu'utu'uni 'o e alea 'i he Fale Alea.

Kuo fakasi'isi'i ai 'a e tautea 'o e Fakafofonga 'o holoki mei he 'aho 'e 7 ki he 'aho 'e 5. 'A ia 'oku 'ataa ke foki mai 'a e Fakafofonga ki he Fale Alea he 'aho ni, Monite 26 Fepueli 2024.

Go to top