‘Oku fiefia mo loto mafana ‘a e Komiti ki he Fale Alea ‘a e Hou’eiki Fafine 2021, ‘a ia ‘oku Sea ai ‘a e ‘Eiki Sea ‘o e Fale Alea, Lord Fakafanua, ke fakahoko atu ‘a e kau memipa kuo fili ke kau mai ki he Fale Alea ‘a e Hou’eiki Fafine 2021.

‘Oku ‘amanaki foki ke fakahoko ‘a e polokalama ni ‘i he ‘aho 1 – 5 ‘o Novema 2021 ‘i he uike kaha’u. Kataki fakamolemole, ‘e toki fetu’utaki atu pe ‘a e ‘Ofisi kiate kimoutolu ko eni kuo fili ko e memipa 'i he Fale Alea 'a e Hou'eiki Fafine 2021.

‘Oku ‘oatu ‘a e fakamalo mo e loto hounga’ia mo’oni ‘i he ngaahi poupou kotoa pe ki he polokalama mahu’inga ni.

Faka’apa’apa atu

'Ofisi 'o e Fale Alea 'o Tonga

TWP FINAL LIST 001

 

Go to top