Press Releases In Tongan

FALE ALEA 'O TONGA

Fiekaungāmamahi ‘i he pekia ‘a e Ta’ahine Pilinisesí Mele Siu’ilikutapu Kalaniuvalu Fotofili

FALE ALEA 'O TONGA

TUKU ATU ‘A E TOHI TU’UTU’UNI FILI KI HE KOMISONI FILI MA’AE VAHENGA FILI TONGATAPU 10

logo3

PRESS RELEASE

Sixty Seventh Session of the United Nations Commission on the Status of Women (CSW67)

FALE ALEA ʻO TONGA

 ONGOONGO TUKU ATU


FAKAMA’ALA’ALA FEKAU’AKI MO E VAHE ‘OKU TOTONGI MEI HE FALE ALEA KI HE FAKAFOFONGA TONGATAPU 10 ‘I HE LOLOTONGA ‘ENE MAMA’O MEI HE NGAAHI FAKATAHA ‘A E FALE ALEA

Go to top