Latest News In Tongan

FAKAAFE KI HE KAKAI ʻO E FONUÁ KE ʻOMAI HAʻANAU FOKOTUʻU FEKAUʻAKI MO E NGAAHI LAO FAKAANGAANGÁ ‘O E 2021 KUO TUKU ATU KI HE NGAAHI KOMITI ‘A E FALE ALEA
(Open invitation to the general public to make submissions on the Bills)

 

FAKAAFE KI HE KAKAI ʻO E FONUÁ KE ʻOMAI HAʻANAU FOKOTUʻU FEKAUʻAKI MO E NGAAHI LAO FAKAANGAANGÁ ‘O E 2021 KUO TUKU ATU KI HE NGAAHI KOMITI ‘A E FALE ALEA
(Open invitation to the general public to make submissions on the Bills)

 

FAKAAFE KI HE KAKAI ʻO E FONUÁ KE ʻOMAI HAʻANAU FOKOTUʻU FEKAUʻAKI MO E NGAAHI LAO FAKAANGAANGÁ ‘O E 2021 KUO TUKU ATU KI HE NGAAHI KOMITI ‘A E FALE ALEA
(Open invitation to the general public to make submissions on the Bills)

 

‘Oku ‘amanaki ke fakahoko ‘i he Tu’apulelulu mo e Falaite ‘o e uike ni ‘a e Fakataha Talatalanoa ‘a e Komiti Tu’uma’u ‘a e Fale Alea ki he Lao´ mo e ngaahi kulupu kehekehe pehē ki he kakai ‘o e fonua fekau’aki mo e Lao Fakaangaanga ʻa Tonga ki he Sipotí mo e Vaʻingá 2021.

Akosita Lavulavu

Kuo fakafisi ‘a e ‘Eiki Minisita ki he Ngaahi Ngāue Lalahi ‘a e Pule’anga mo e Takimamata, ‘Akosita Lavulavu mei hono lakanga fakaminisitā ‘o kamata lau mei he ‘aho 2 ‘o Siulai, 2021.

Go to top