ONGOONGO TUKU ATU

HOKOHOKO ATU PE ‘A E NGAUE ‘O E TO’U FAKA-FALE ALEA


‘E ‘ikai tāpuni ‘a e to’u faka-Fale Alea lolotongá ‘i he ‘aho 8 ‘o Tisema 2022 ka ‘e hokohoko atu ai pē ‘a e ngāué ki he ta’u 2023. ‘E fakafaingamālie’i ai ha ngaahi fakataha ‘a e Fale Aleá ‘e fiema’u ke fakahoko ‘o fakatatau ki ha ngaahi fiema’u ‘a e fonuá.

Ko e fakataha hoko ‘a e Fale Aleá ‘e fakahoko ia ‘i he ‘aho Pulelulu 7 ‘o Tisema 2022.

 

 

Tuku Atu ʻi he Fakangofua ʻe he Kalake Pule ʻa e Fale Aleá
ʻAho 6 ʻo Tisema 2022
ʻOfisi ʻo e Fale Alea ʻo Tonga, Nuku’alofa, Tonga

 

 

 

 

Go to top