15122017 1

Kuo tu'utu'uni    'e  he Sea  Fakataimi  'o e Fale  Alea  'o Tonga,  Lord Tangi  'o Vaonukonuka,   ke fakahoko  'a e fakataha  'a e Hou'eiki  Fakafofonga  Fale Alea kuo fill 'i he 'aho Monite  18 'o Tisema 2017, taimi  10:00am,  'i he Fale Alea 'o Tonga.  Ko e fakataha eni 'e tataki 'e he Sea Fakataimi  pea 'e  fakahoko ai 'a hono fili 'e he Hou'eiki   Fakafofonga  Fale Alea kuo fili 'a e Palernia Fill mei he ongo  Kanititeiti  'e  ua kuo fokotu'u  mal.  'E toki fakaha  'a e hingoa  'o e ongo Kanititeiti  kae pehe kiate kinautolu  na'a  nau fokotuu   mo poupoui   hona fokotu'u  'i he fakataha  'e fakahoko.  'I ha hili hono fili 'o e Palernia Fili, 'e hoko atu ai pe 'a e fakataha  ki hono fili 'o e Sea mo e Tokoni  Sea 'o e Fale Alea 'o Tonga.

'Oku  'ata ki he ngaahi kautaha ongoongo  'oku nau fie fakamafola  hangatonu  'a e fakataha  ni 'i he letioo. televisone.  mo e 'initanetl.  ke nau fakahoko  ia. 'E  lava ke rna'u  atu 'i he uepisaiti  'a e Fale Alea 'o Tonga  (www.pariiament.gov.to) 'a e fakahinohino  rna'a  e ngaahi  kautaha  ongoongo  kae pehe foki ki he polokalama  kakato  'o e fakataha  'oku  'amanaki  ke fakahoko.

Go to top