TUKU ATU ‘A E TOHI TU’UTU’UNI FILI MA’AE VAHENGA FILI HA’APAI 12
‘I HE ‘AHO NI KI HE KOMISONI FILI

 Kuo tuku atu ‘i he ‘ahó ni mei he ‘Eiki Sea ‘o e Fale Aleá, Lord Fakafanua, ‘a e tohi tu’utu’uni fili (writ of election) ki he Komisoni Filí ke fakahoko ha fili si’i ke fili ai ha Fakafofonga ‘o e Kakai ‘o e Vāhenga Fili Ha’apai 12 ki he Fale Alea ‘o Tongá. ‘Oku makatu’unga eni ‘i he ‘atā ‘o e sea ‘i he Fale Aleá ma’ae Fakafofonga ‘o e Kakai ‘o Ha’apai 12 hili ‘a e pekia ‘a e Fakafofonga mālōloó, Hon. Vili Manuopangai Faka’osiula Hingano ‘i he ‘aho 10 ‘o Sune 2022.

‘I he femahino’aki ‘a e ‘Eiki Sea ‘o e Fale Aleá pea mo e Sea ‘o e Komisoni Filí, Rt. Hon. Lord Dalgety Q.C, ‘o fakatatau ki he fiema’u ‘a e kupu 6 ‘o e Lao ki he Fale Aleá, kuo tu’utu’uni ‘i he ‘ahó ni ai pē ke fakahoko ‘a e fili si’i ma’ae Vāhenga Fili ‘o Ha’apai 12 ‘i he ‘aho Tu’apulelulu 1 ‘o Sepitema
2022.

  


Tuku Atu ʻi he Fakangofua ʻe he Kalake Pule ʻa e Fale Aleá
ʻAho 27 ʻo Sune 2022
ʻOfisi ʻo e Fale Alea ʻo Tonga, Nuku’alofa, Tonga 

Go to top