TOLOI FANONGONONGO ‘A E FAKATAHA ‘A E FALE ALEA NA’E ‘AMANAKI KE FAKAHOKO ‘I HE ‘AHO MONITE 23 ME 2022

‘Oku toloi fanongonongo ‘a e fakataha ‘a e Fale Alea na’e ‘amanaki ke fakahoko ‘i he ‘aho Monite 23 Me 2022. Na’e tali ‘a e toloi ni ‘e he Fale Alea ‘i he ‘aho 21 Me 2022, ‘i he Tu’utu’uni Faka-Fale
Alea Fika 8A/2022, na’e fakahoko ‘i he tohi ‘ave takai.


‘Oku makatu’unga ‘a e toloi ‘i he fiema’u ke fakapapau’i ‘a e founga ngāue mo e ngaahi kaveinga fakalao ‘i he hokohoko atu ‘a e ngaahi fakataha ‘a e Fale Alea ‘i he’ene fekau’aki mo e tu’utu’uni fakamaau’anga (ex tempore judgement) ‘i he ‘aho Falaite 20 Me 2022, ‘o tali ke toloi hono fakahoko ‘o e Tu’utu’uni Fakamaau’anga (granted stay of execution of judgement) ‘i he hopo kole tu’unga ‘i
he fili (election petition) ‘a e Fakafofonga Fale Alea Tongatapu 4, ka ko e ‘Eiki Minisita Pa’anga mo e ‘Eiki Minisita Tute mo e Kasitomu, Hon. Tatafu Toma Moeaki.


Tuku Atu ʻi he Fakangofua ʻe he Kalake Pule ʻa e Fale Aleá
ʻAho 23 ʻo Mē 2022
ʻOfisi ʻo e Fale Alea ʻo Tonga, Nuku’alofa, Tonga

 

Go to top