TUKU ATU ‘A E TOHI TU’UTU’UNI FILI KI HE KOMISONI FILI MA’AE NGAAHI VAHENGA FILI TONGATAPU 8

Kuo tuku atu ‘i he ‘ahó ni mei he ‘Eiki Sea ‘o e Fale Aleá, Lord Fakafanua, ‘a e tohi tu’utu’uni fili (writ of election) ki he Komisoni Filí ke fakahoko ha Fili Si’i ke fili ai ha Fakafofonga ‘o e Kakai ma’ae ngaahi Vāhenga Fili Tongatapu 8. ‘Oku makatu’unga eni ‘i he ‘atā ‘o e sea ‘i he Fale Aleá ma’ae Fakafofonga Tongatapu 8 hili ‘a e pekia honau Fakafofonga ki he Fale Alea, Hon. Semisi Tauelangi Fakahau, ‘i he ‘aho 26 ‘o ‘Okatopa 2022.

‘I he femahino’aki ‘a e ‘Eiki Sea ‘o e Fale Aleá pea mo e Sea ‘o e Komisoni Filí, Rt. Hon. Lord Dalgety K.C, ‘o fakatatau ki he fiema’u ‘a e Lao ki he Fale Aleá, kuo tu’utu’uni ‘i he ‘ahó ni ai pē ke fakahoko ‘a e fili si’i ma’ae Vāhenga Fili ‘o Tongatapu 8 ‘i he ‘aho Tu’apulelulu 19 ‘o Sanuali 2023.

‘I he taimi tatau kuo fakafoki mai ai pē ‘i he ‘ahó ni ki he ‘Eiki Sea ‘o e Fale Aleá ‘a e ngaahi tohi tu’utu’uni fili ma’ae ngaahi Vahenga Fili ‘o Tongatapu 4, Tongatapu 6, mo Tongatapu 7, ‘o fakahā mai ‘a e ola ‘o e Fili Si’i na’e fakahoko ma’ae ngaahi Vahenga Filí ni ‘i he ‘aho 3 ‘o Novema 2022. Ko e kau Fakafofonga kuo fili ma’ae ngaahi vahenga filí ni ko Mateni Tapueluelu ma’ae Vahenga Fili Tongatapu 4, Dulcie Elaine Tei ma’ae Vahenga Fili Tongatapu 6, pea mo Paula Piveni Piukala ma’ae Vahenga Fili Tongatapu 7. ‘E fakahoko ai pe hono fakafuakava’i ‘o e Hou’eiki Memipa Fale Alea fo’oú ni fakatatau ki he fiema’u ‘a e Kupu 83 ‘o e Konisitutone, ‘i he fakataha hoko ‘a e Fale Aleá ‘i he ‘aho ‘e toki fanongonongo.


Tuku Atu ʻi he Fakangofua ʻe he Kalake Pule ʻa e Fale Aleá
ʻAho 11 'o Novema 2022
ʻOfisi ʻo e Fale Alea ʻo Tonga, Nuku’alofa, Tonga

 

Go to top