Akosita Lavulavu

Kuo fakafisi ‘a e ‘Eiki Minisita ki he Ngaahi Ngāue Lalahi ‘a e Pule’anga mo e Takimamata, ‘Akosita Lavulavu mei hono lakanga fakaminisitā ‘o kamata lau mei he ‘aho 2 ‘o Siulai, 2021.

Ko hono fakahā ‘eni ‘e he ‘Eiki Palēmia Dr. Pohiva Tu’i’onetoa ki he Fale Alea ‘o Tonga ‘i he ‘aho ni.

‘I he tu’u ko ia ‘a e Konisitūtone ‘o Tonga Kupu 51 (3) (b) Kuo pau ke tauhi ‘e he Minisita hono tu‘unga ko e Minisita kae ‘oua - kuo pekia, fakafisi pe kuo tuku ki tu‘a mei hono lakanga hili hono
faka‘ilo ‘i he kupu 75.

Kaekehe ‘i he ngaahi Lipooti ‘A’ahi Faka-Fale Alea na’e tali ‘e he Komiti Kakato ‘i he ‘aho ni ‘a e Lipooti ‘A’ahi Faka-Fale Alea ‘a Niua 17.

Na’e kau ‘i he ngaahi fiema’u vivili mei he ongo Niua ‘a e hala pule’anga, uafu ‘i Niuafo’ou, ngāue ki he tō’anga vakapuna mo e ngaahi fiema’u kehekehe pē.

‘I he uike kuo’osi na’e tali ‘e he Fale Alea ‘a e Lipooti ‘A’ahi Faka-Fale Alea ‘a Tongatapu 4, Tongatapu 8, Tongatapu 9, Tongatapu 10, ‘Eua 11 mo Vava’u 15.

Ko e feme’a’aki ‘a e Fale Alea ‘e toki hoko atu he taimi 10 am ‘apongipongi.

 

Go to top