FALE ALEA 'O TONGA

 ONGOONGO TUKU ATU

 FAKAHU MAI MEI HE PULE’ANGA ‘A E LAO FAKAANGAANGA KE FAKAHU ATU ‘A E PA’ANGA 2022/2023 KI HE NGAAHI NGAUE ‘A E PULE’ANGA 2022

Na’e fakahu mai mei he Pule’anga ki he ‘Ofisi ‘o e ‘Eiki Sea ‘o e Fale Alea ‘o Tonga ‘i he ‘aho Tusite 17 ‘o Me 2022 ‘a e Lao Fakaangaanga Ke Fakahu Atu ‘a e Pa’anga 2022/2023 ki he Ngaahi Ngāue ‘a e Pule’anga 2022 (Patiseti), fakataha mo e Fakamatala Patiseti.


‘E fakataha ai pe ‘a e Fale Alea ‘i he ‘aho Monite 23 Me 2022, taimi 10am, pea ‘e faka’asenita ‘a e Patiseti ki he fakataha ko ia.

 

Tuku Atu ʻi he Fakangofua ʻe he Kalake Pule ʻa e Fale Aleá
ʻAho 19 ʻo Mē 2022
ʻOfisi ʻo e Fale Alea ʻo Tonga, Nuku’alofa, Tonga

 

Go to top